Megbízható, felelősségteljes könyvelő és könyvelés Budapest és környékén

Így fizethet jóval kisebb társasági adót


Komoly összegeket takaríthat meg cége társasági adójából, ha ezeket a kedvezményeket igénybe vesziAlapvetően kétféle módon lehet csökkenteni a társasági adót, az adóalap csökkentésével, tehát a vállalkozási nyereséget csökkentjük és az után fizetünk adót vagy amennyiben jogosultság esetén a társaságiadó-kedvezmények felhasználásával. Utóbbi esetében a kalkulált társasági adó egy részének megfizetése alól lehet mentesülni.

1. Korábbi esztendők veszteséges működése


Amennyiben az adóalap akármelyik adóévben negatív volt – vagyis a társaságnak veszteséges volt a működése – akkor annak elhatárolt nagyságával csökkenthető az adózás előtti eredmény. A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége maximum a felhasználása – az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása – nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig könyvelhető le az adózás előtti eredmény csökkentéseként.

2. Beruházási tartalék


A jövőbeni befektetésekre fejlesztési tartalékot lehet képezni, amivel szintén csökkenthető az adózás előtti eredmény. A fejlesztési tartalék legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 százaléka és maximum adóévenként 500 millió forint lehet. Az igénybe vett kedvezmény megtartásának feltétele, hogy az adózó a félretett tartalékot kizárólag a megvalósított beruházás költségei szerint költheti el a rákövetkező négy adóévben, különben a feloldott rész után az adót késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie.

3. Gyakorlati képzések támogatása


Csökkenthető a társasági adó, ha vállalkozása szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzését végzi. Ha mindez a jogszabályban lefektetett tanulószerződés alapján történik, akkor az adóalap havonta az érvényes minimálbér 24 százalékával csökkenthető. Amennyiben ugyanez az iskolával kötött együttműködési szerződés alapján történik a kedvezmény12 százalék.

4. Pályakezdők, munkanélküliek alkalmazása


Csökkenthető még az adózás előtti eredmény, ha az előbbi pontban vázolt gyakornokokat a sikeres szakvizsga után a cég pályakezdőként tovább foglalkoztatja, vagy ha korábban munkanélküli személyt vagy a szabadulást követően 6 hónap belül börtönből szabaduló személyt foglalkoztat. Ezekben az estekben a kedvezmény az alkalmazás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett társadalombiztosítási járulék összege, amellett, hogy ez költségként is leírható.

5. Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása


Az adózás előtti eredményét a legalább 50 százalékban csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása is csökkentheti a számára kifizetett munkabérrel havonta, maximum az érvényes minimálbér összegéig.