Megbízható, felelősségteljes könyvelő és könyvelés Budapest és környékén

Személyi jövedelemadó, ÁFA

Az adó nagysága: 2016.január 1-től 15 %.

Bevallási nyilatkozat

Amennyiben a munkavállaló az adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet kapott, és nem érvényesít adókedvezményt, nyilatkozatban kérheti a NAV-ot az adó megállapítására (bevallási nyilatkozat).

Az adóhatóság a magánszemély bevallását a havi 08-as bevallások alapján készíti el, melyet március 15. után küld meg az adózónak elektronikus úton (Bevallási ajánlat). Ez azt jelenti, hogy az adózónak rendelkeznie kell ügyfélkapu elérhetőséggel. Az új intézményként bevezetni kívánt bevallási nyilatkozatot első alkalommal 2015. évre vonatkozóan lehetne tenni.

Családi kedvezmény

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját az alábbiak szerint csökkentheti:
§ 1 gyermek 66 670 Ft,
§ 2 gyermek 83 330 Ft
§ 3 és afeletti gyermek esetén 220 000 Ft.

A kedvezmények érvényesítésének feltételei változatlanok maradtak.

Első házasok kedvezménye továbbra is 5 000 Ft/hónap adókedvezmény.
Ingó vagyontárgyak értékesítése esetén amennyiben az éves jövedelem nem haladja meg a 200 000 Ft-ot nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót. (30 000 Ft-ot)

És itt vannak ÁFA változások

Időszakos elszámolású ügyletek

Jelentősen változik az időszakos elszámolású ügyletek adózása 2016-tól az új szabályozás lényege, hogy az időszaki elszámolású ügyleteknél a korábbi fizetési határidőtől eltérően főszabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Előrefizetés esetében, ha a számla kibocsátás is megelőzi az időszak végét, a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja. Utólagos fizetés esetében pedig a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végét követő 60. nap lesz a teljesítési időpont.

Az építésügyi jogszabályok1 2016. január 1-jétől bevezették az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogintézményét. Az egyszerű bejelentés bevezetésével lényegében a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén megszüntetésre került az építési engedélyezési eljárás, csupán bejelentési kötelezettséget ír elő a jogszabály. A bejelentést követő 15 nap elteltével az építési tevékenység megkezdhető. Az egyszerű bejelentés alapján megkezdett épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és az illetékes hatóságtól a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni.

Az Áfa tv. ezen szabályozással összefüggő módosításának eredményeként az egyszerű bejelentéshez kötött ügyletek az építési engedélyhez kötöttekkel azonos elvek szerint ítélendőek meg.