Megbízható, felelősségteljes könyvelő és könyvelés Budapest és környékén

5+1 vezérelv, amely a könyvelés alapjai

 

Minden ismerettel kapcsolatban elmondhatjuk, hogyha az alapok nem nyugszanak biztos tudáson, akkor felesleges továbbmenni. Így van ez a könyveléssel is. Ha fogékonyak vagyunk rá, akkor a könyvelés alapjai megtanulhatóak.

A könyvelés alapjai több helyen is elsajátíthatóak

Nagyon sok mérlegképes könyvelő és pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam, képzés irányul a könyvelés alapjainak megtanítására, illetve számos felsőoktatási üzleti szak foglalkozik a számvitel alapjainak oktatásával. Ezen kívül természetesen megannyi könyv íródott ebben a témában. Ezen kötetekből is megismerkedhetünk a könyvelés alapjaival, hogyha valamiért nem szeretnénk tanfolyamra vagy képzésre beiratkozni.

A könyvelés alapjai röviden

A könyvelés alapjainak megértését megkönnyítendő összegyűjtöttünk 5 alapfogalmat, melyekkel legtöbbünknek érdemes tisztában lenni.

5 könyvelés alapjai kérdés

1.Mi a könyvelés?

A gazdasági események meghatározott szabályok szerinti rögzítését nevezzük könyvelésnek.

2.Mik azok a gazdasági események?

A gazdasági események azon történések, amelyek változást idéznek elő a vállalkozás:
  • vagyoni helyzetében (mérlegfőösszeg),
  • jövedelmi helyzetében (eredmény),
  • a vagyon szerkezetében.
A gazdasági események mérhetőek, számszerűsíthetőek, megtörténtük bizonylatokkal igazolhatóak.

3.Hogyan csoportosíthatjuk a gazdasági eseményeket?

Egy gazdasági esemény lehet alapvető és összetett gazdasági esemény.

4.Mi a mérleg?

Olyan számviteli kimutatás, mely megmutatja a vállalkozás vagyonát egy adott időpontra vonatkoztatva.

5.Melyek az alapelvek a könyvelésben?

A teljesség igénye nélkül álljon itt 5+1 könyvelési alapelv:

  • A teljesség elve szerint minden gazdasági eseményt rögzíteni kell a könyvelés során.
  • A világosság elve szerint a könyvelésnek jól áttekinthetőnek, strukturáltnak és természetesen a törvény szerinti elrendezésűnek kell lennie.
  • A valódiság elve szerint biztosítani kell, hogy a könyvelés adatai létezzenek a valóságban is.
  • Az óvatosság elve szerint a könyvelésben nem lehet bizonytalan bevételeket és kiadásokat elszámolni.
  • Az összemérés elve szerint a könyvelésben egy meghatározott időintervallum bevételeit és kiadásait azonos időszakban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy mikor történt a kifizetés.
  • A bruttó elszámolás elve szerint a kiadásokat és a bevételeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket nem számolhatja el a cég egymással szemben úgy, hogy csak a különbözetüket jeleníti meg a könyvelésben.