Megbízható, felelősségteljes könyvelő és könyvelés Budapest és környékén

A bérszámfejtők rémálma

Bérszámfejtőlap, bérnyilvántartó lap, bérfizetési jegyzék, TB összesítés…? Mindezenfogalmak a munkavállaló ember számára talán ismeretlenek, miért is foglalkoznaaz ideje nagy részét napi szinten a munkahelyén töltő alkalmazott e szavakjelentésével, e dokumentumok jelentőségével. A cégvezetőnek annál inkábbokozhat az alapos, problémamentes bérszámfejtés álmatlan éjszakákat. Vanmegoldás? Szervezze ki!

Egy cég –bármilyen termék, szolgáltatás gyártására, értékesítésére rendeződik is be –alapvető célja a profit állandó növelése útján elérhető fejlődés. A vezetőnek enagy terv mellett bizony figyelnie kell a gond nélküli bérszámfejtést adókönyvelésre. Havi egy nap, évi tizenkettő… ez a minimum, amit a dokumentumokátböngészésével, a bérszámfejtés elkészítésével kell (kellene) töltenie. Asok-sok időt, pénzt felőrlő munkát, ha nem a könyvelés mestere egyúttal, bízzaegész nyugodtan szakemberre, Budapesten!

Amunkavállaló a munkaszerződésében rögzített feladatok megoldása után, az abbanmeghatározott időpontban várja a fizetését. Hogy ez rendelkezésére állhasson, afőnökének, vagy a munkáltató cég könyvelőjének a tárgyhó utolsó napjánbérszámfejtést kell végeznie. Figyelemmel véve a munkában töltött időt, a felekközti megállapodásban szereplő bruttó bérből kiszámítani a nettót, és megemelniazt az esetleges műszakpótlékok, túlórák értékével, és a végösszeget azalkalmazott bankszámlájára utalni. A nem mindig egyszerű folyamatot segítik azalábbi dokumentumok: bérszámfejtő lap, bérnyilvántartó lap, bérfizetésijegyzék, levonási jegyzék, TB összesítő. Ezek a munkavállaló havi bruttóbérének, juttatásainak, levonásainak kimutatását szolgálják. Bérszámfejtés most!

A cégektöbbségénél működő forma, hogy a munkavállaló a fentebb részletezett adatokatbérpapíron havonta maga is átnézheti, elteheti, hogy ez az éves adóbevallásaelkészítésében segítségére lehessen. Ennek tartalma okozhat egyet nem értést afelek között. A NAV felé történő adatszolgáltatás a nem hozzáértő számára szinténegyenesen rémisztő lehet; egyes kormányzati szervek által várt nagyon részletesstatisztikákat naprakészen karbantartani persze nem lehetetlen, de sokakszerencséjére van segítség. Hogy cégvezetőként az alkalmazott reklamációját ésaz esetleges bírságokat biztosan elkerülhesse, végeztesse a bérszámfejtéstszakemberrel Budapesten. Nem kell elveszni a számok óceánjában, laikuskénttanulmányozni a könyvelést, húzni ezzel az időt, elvonva azt a lényegről: apiacon helyt kell állni, fenn kell maradni, ahogy csak lehetséges, minél jobbteljesítménnyel. Nagy terhet vesz le a vállalat vezetője a saját válláról, hatényleg azzal foglalkozik, amihez ért, amit ő maga is a saját küldetésénekkönyvel el, a könyvelést pedig az ahhoz értők kezébe adja. Bérszámfejtés Budapest területén és országosan.

Amunkájáért (erejéért, tudásáért, idejéért) mindenkit megillet a bér. Amunkavállaló a munkája után járó bruttó munkabéréből személyi jövedelemadót,járulékokat (egészségügyi-, nyugdíj-, munkavállalói járulék) fizet, a munkaadóta TB járulék mellett egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék ésszakképzési hozzájárulás terheli. A dolgozó ember ezen kívül ember, akitszabadság illet meg, ha úgy adódik, betegszabadságra mehet (kell mennie),gyermeke születik (szabadnapjainak éves száma automatikusan nő). Hogy mindezekután a fizetése hónapról hónapra kinek, pontosan hogy alakul, annakmegállapítását jobb, ha könyvelőnek adjuk át. Bérszámfejtés.

Bérszámfejtés Budapest és bérszámfejtés kiszervezéseaz egész országban. Hívjon minket bizalommal!